White vintage style chalkboard – 12″ x 18″

White vintage style chalkboard - 12" x 18"

White vintage style chalkboard – 12″ x 18″